محمد شاملیمعاون آموزشی پیش دانشگاهی - متوسطه دوم پسرانه
معاون آموزشی
خبری ازش نیست !
یادبودی ها:
92-93
آدم ها مثل کتابند ، برگرفته از مطالب مختلف ،از روی بعضی ها باید مشق نوشت واز روی بعضی ها جریمه ،بعضی ها را باید چند بار خواند تا مطالبشان را درک کرد ،ولی بعضی ها را باید نخواند کنار گذاشت .
اخرین پیام های وی در تالار:
شاید بشود گفت حرف آخر...دلم گرفته...
آفرین حسین آقا . ان شاالله کنکورت خوب بشه ماهم خوشحال بشیم .