مسابقات بسکتبال ( مقام سوم ناحیه )، مسابقات ژیمناستیک ، مسابقات بدمینتون ( مقام اول - مدرسه قهرمان)، مسابقات تنیس روی میز ( مقام اول- مدرسه قهرمان )، مسابقات فوتسال ناحیه ( مقام اول - مدرسه قهرمان )، مسابقات شطرنج ناحیه ، مسابقات جهانی UCMAS، المپیاد رایانه
مسابقات بسکتبال ( مقام سوم ناحیه )
مسابقات ژیمناستیک
مسابقات بدمینتون ( مقام اول - مدرسه قهرمان)
مسابقات تنیس روی میز ( مقام اول- مدرسه قهرمان )
مسابقات فوتسال ناحیه ( مقام اول - مدرسه قهرمان )
مسابقات شطرنج ناحیه
مسابقات جهانی UCMAS
المپیاد رایانه