برای دیدن تصویر در اندازه واقعی به قسمت گالری تصاویر مراجعه نمایید.
برای دیدن تصویر در اندازه واقعی به قسمت گالری تصاویر مراجعه نمایید.
هفته دفاع مقدس