اطلاعیه : عدم برگزاری جشنواره خیریه غذا باسمه تعالیبا سلام و احترام حضور اولیاء و آموزگاران محترم بدینوسیله به اطلا...
چهار شنبه 1396/12/02 ، ساعت 13:37
طرح یادگیری شنا ویژه پایه سوم 🌸🌸حضور اولیای محترم پایه سوم🌸با سلام و احترامبراساس بخشنامه صادره از اداره آم...
چهار شنبه 1396/11/18 ، ساعت 14:5
پیک ادبی شماره 5  
يک شنبه 1396/11/08 ، ساعت 13:21
اطلاعیه : نحوه ی ایاب و ذهاب دانش آموزان غیر سرویسی با سلام و احترامبا توجه به تغییرات بوجود آمده در خیابان مقابل مدرسه از اولیایی ک...
يک شنبه 1396/10/24 ، ساعت 12:6
نتایج آزمون جامع با سلام و احترام به اطلاع اولیای گرامی می رساند که نتایج آزمون جامع  د...
سه‏ شنبه 1396/09/14 ، ساعت 11:58
اطلاعیه آزمون آنلاین با سلام و احترام  اولیاء و دانش آموزان عزیز ضمن عرض تبریک به مناسبت می...
سه‏ شنبه 1396/09/14 ، ساعت 11:31
پاسخ به اولیاء در ارتباط سرویس دانش آموزی با سلام و احترام به اطلاع اولیاء گرامی می رساند که سیستم E1 به شماره 3...
سه‏ شنبه 1396/09/14 ، ساعت 10:19
اطلاعیه : جشنواره کسب و کار
دو شنبه 1395/10/20 ، ساعت 14:27

توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید...
افروز فتحی   معاون اجرایی و امور تایپ دبستان دخترانه
اطلاعیه تغییر زمان جشنواره کسب و کار
http://www.emamrezaschool.com/DD/WebForm1.aspx?id=10246
چهار شنبه 1395/10/22 ، ساعت 14:4