مقاله های دانش آموزی
ضحی نعیمی
دوم دبستان دخترانه،کلاس 204 شعبه 4
سه‏ شنبه 1396/12/22 ، ساعت 12:48
درس: علوم
صدا
آوا صالحی
دوم دبستان دخترانه،کلاس 204 شعبه 4
سه‏ شنبه 1396/12/22 ، ساعت 12:43
درس: علوم
اگر تمام شود
نیکا بختیاری نسب
سوم دبستان دخترانه،کلاس 301 شعبه 1
سه‏ شنبه 1396/12/22 ، ساعت 12:41
درس: علوم
بکارید
غزل مشرفی
پنجم دبستان دخترانه،کلاس 503 شعبه 3
سه‏ شنبه 1396/12/22 ، ساعت 12:30
درس: علوم
کارها آسان می شود
تینا اوجی مهر
دوم دبستان دخترانه،کلاس 202 شعبه 2
سه‏ شنبه 1396/12/22 ، ساعت 12:22
درس: علوم
دانه ها
ستاره حسام پور
دوم دبستان دخترانه،کلاس 202 شعبه 2
سه‏ شنبه 1396/12/22 ، ساعت 12:20
درس: فارسی
ایران زیبا
آتنا قادری
چهارم دبستان دخترانه،کلاس 403 شعبه 3
سه‏ شنبه 1396/12/22 ، ساعت 12:6
درس: هدیه های آسمانی
طرح کرامت
سیده ریحانه رضوی نژاد
چهارم دبستان دخترانه،کلاس 402 شعبه 2
سه‏ شنبه 1396/12/22 ، ساعت 12:3
درس: ریاضی
جمع و تفریق اعداد اعشاری
آوینا یزدان بخش
دوم دبستان دخترانه،کلاس 204 شعبه 4
يک شنبه 1396/10/17 ، ساعت 12:6
درس: ریاضی
شب و روز
الیا انصاری
سوم دبستان دخترانه،کلاس 304 شعبه 4
يک شنبه 1396/10/17 ، ساعت 11:44
درس: علوم
زندگی ما و آب
غزل قربانی نژاد
پنجم دبستان دخترانه،کلاس 502 شعبه 2
يک شنبه 1396/10/17 ، ساعت 11:41
درس: علوم
حرکت بدن- فصل چهارم
سیده یگانه موسوی
چهارم دبستان دخترانه،کلاس 403 شعبه 3
چهار شنبه 1396/10/13 ، ساعت 10:51
درس: علوم
سنگ ها
نگین تابع بردبار
پنجم دبستان دخترانه،کلاس 503 شعبه 3
چهار شنبه 1396/10/13 ، ساعت 10:7
درس: علوم
انواع مفاصل
نگین تابع بردبار
پنجم دبستان دخترانه،کلاس 503 شعبه 3
چهار شنبه 1396/10/13 ، ساعت 10:6
درس: فارسی
زندگی نامه فردوسی
نگین تابع بردبار
پنجم دبستان دخترانه،کلاس 503 شعبه 3
چهار شنبه 1396/10/13 ، ساعت 10:3
درس: مطالعات اجتماعی
احساسات ما
فاطمه شیرازی صدر
پنجم دبستان دخترانه،کلاس 502 شعبه 2
چهار شنبه 1396/10/13 ، ساعت 10:0
درس: مطالعات اجتماعی
راه ها و حمل و نقل ها
ریحانه خوارزمی
پنجم دبستان دخترانه،کلاس 503 شعبه 3
سه‏ شنبه 1396/10/12 ، ساعت 13:53
درس: علوم
حرکت بدن
زهرا گودرزی
پنجم دبستان دخترانه،کلاس 503 شعبه 3
سه‏ شنبه 1396/10/12 ، ساعت 13:52
درس: علوم
حرکت بدن
سیده فاطیما سجادی
پنجم دبستان دخترانه،کلاس 503 شعبه 3
سه‏ شنبه 1396/10/12 ، ساعت 13:51
درس: مطالعات اجتماعی
ارتباط با دیگران
سیده فاطیما سجادی
پنجم دبستان دخترانه،کلاس 503 شعبه 3
سه‏ شنبه 1396/10/12 ، ساعت 13:50
درس: علوم
فسیل ها
آناهیتا زاهدی
پنجم دبستان دخترانه،کلاس 502 شعبه 2
شنبه 1396/10/09 ، ساعت 10:31
درس: علوم
استخوان و ماهیچه ها
فاطمه به آ ئین
دوم دبستان دخترانه،کلاس 201 شعبه 1
يک شنبه 1396/10/03 ، ساعت 12:2
درس: علوم
سرنوشت دانه ها
فاطمه اينالو
دوم دبستان دخترانه،کلاس 202 شعبه 2
يک شنبه 1396/10/03 ، ساعت 12:1
درس: ریاضی
صدا چگونه تولید می شود؟
آناهیتا زاهدی
پنجم دبستان دخترانه،کلاس 502 شعبه 2
چهار شنبه 1396/09/29 ، ساعت 10:29
درس: علوم
متن رمزدار