آرشیو اخبار
مشاوره...
مطالب مشاوره ای
زمان برگزاری جلسات آمورش خانواده
4 ساعت پیش
5 0 0
نقش خانواده در بهداشت روان فرزندان
نقش خانواه در بهداشت روان فرزندانیکی از عوامل مؤثر در  شکل گیری  رفتار فرد ، خانواده است . فضای خانه ، نخستین و بادوام ترین عاملی است که ، در رشد شخصیت افراد تأ ثیر می گذارد . به گونه ای که می توان گفت پدرومادر نیرومندترین آموزگار افراد در زندگی، آموزش خانوادگی پایدارترین آموزش و محیط خانه مهمترین آموزشگاه برای هر فرد می باشد. در آشنا کردن کودک به ...
شنبه 1396/07/22 ، ساعت 21:40
104 1 1
نقش مدرسه در سلامت روان دانش آموزان
نقش مدرسه در بهداشت روان دانش آموزانرفتار فرد و بشر نتیجه موفقیت ها و عوامل متعددی هستند، که مهمترین آنها خانواده، مدرسه  اجتماع هستند. اگر خانواده، مدرسه و اجتماع هریک وظایف خود را به خوبی انجام دهند شانس موفقیت کودک در زمان بلوغ و بزرگسالی افزایش خواهد یافت و برعکس چنانچه پارامترهای یاد شده به هر دلیلی از انجام وظایف خود قصور بورزند، سازگاری فرد در دو...
جمعه 1396/07/21 ، ساعت 18:50
91 0 0
هفته ی بهداشت روان گرامی باد
سه‏ شنبه 1396/07/18 ، ساعت 12:30
99 0 0