صفحه شخصی معاون
مریم بهادری مسئول آزمایشگاه دبستان دخترانه
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
مریم بهادری
مسئول آزمایشگاه دبستان دخترانه
سه‏ شنبه 1396/12/22 ، ساعت 13:25

گیاهان-پایه سوم

اوا استخری   سوم دبستان دخترانه،کلاس 301 شعبه 1
ممنون خانم بهاداری
پریروز ، ساعت 15:40
مریم بهادری
مسئول آزمایشگاه دبستان دخترانه
يک شنبه 1396/12/20 ، ساعت 12:20

ریشه ساقه وبرگ

اوا استخری   سوم دبستان دخترانه،کلاس 301 شعبه 1
چقدر جالب
پریروز ، ساعت 15:41
مریم بهادری
مسئول آزمایشگاه دبستان دخترانه
يک شنبه 1396/12/20 ، ساعت 12:19

رشد گیاه لوبیا وثمر آن

مریم بهادری
مسئول آزمایشگاه دبستان دخترانه
يک شنبه 1396/12/20 ، ساعت 12:18

ساخت سنگ توسط پایه اول

مریم بهادری
مسئول آزمایشگاه دبستان دخترانه
سه‏ شنبه 1396/11/24 ، ساعت 10:58

آزمایش پایه سوم.اصطحکاک

ادامه مطالب...