صفحه شخصی معاون
مریم بهادری مسئول آزمایشگاه - دبستان دخترانه
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
مریم بهادری
مسئول آزمایشگاه - دبستان دخترانه
شنبه 1397/02/01 ، ساعت 7:35

پایه سوم-تدریس دانش آموزان در آزمایشگاه

صوفیا تاجیک   سوم دبستان دخترانه،کلاس 304 شعبه 4
خانم ازمایشگاه ممنون از این تدریس های بسیار خوب شما
چهار شنبه 1397/02/26 ، ساعت 16:48
مریم بهادری
مسئول آزمایشگاه - دبستان دخترانه
شنبه 1397/02/01 ، ساعت 7:34

پایه سوم

مریم بهادری
مسئول آزمایشگاه - دبستان دخترانه
شنبه 1397/02/01 ، ساعت 7:34

پایه دوم-برگزاری جشن

مریم بهادری
مسئول آزمایشگاه - دبستان دخترانه
شنبه 1397/02/01 ، ساعت 7:33

پایه اول-هوا

مریم بهادری
مسئول آزمایشگاه - دبستان دخترانه
سه‏ شنبه 1396/12/22 ، ساعت 13:25

گیاهان-پایه سوم

فاطمه کیازند   سوم دبستان دخترانه،کلاس 301 شعبه 1
ممنون خانم بهادری عزیز
شنبه 1397/01/04 ، ساعت 12:40
اوا استخری   سوم دبستان دخترانه،کلاس 301 شعبه 1
ممنون خانم بهاداری
شنبه 1396/12/26 ، ساعت 15:40