صفحه شخصی معاون
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده معاون های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
فاطمه گودرزی
مربی پرورشی دبستان دخترانه
9 ساعت پیش

کاش نمی گفتم !!!!

دختران عزیزم اگر می خواهید به موضوع پی ببرید داستان زیر را بخوانید :

وقتی معلم در مورد مشق های بچه ها سوال کرد ، آرش دست هایش را بالا برد و گفت آقا اجازه برادرم دیشب حالش خیلی بد بود ، من وپدرم اورا به بیمارستان بردیم ، او را بستری کردند . تا به خانه رسیدیم دیروقت شده بود به همین خاطر نتوانستم مشق هایم را بنویسم . معلم فکری کرد و گفت : اشکالی ندارد اول مشق های دیشب را بنویس و بیاور . ( آرش نفس راحتی کشید و نشست .)

ناگهان در کلاس به صدا درآمد ، یکی از کلاس اولی ها بود. رنگ از رخ آرش پرید ، برادرش بود چون کتاب ریاضی آرش در کیفش جا مانده بود ، آمده بود تا کتاب را به آرش بدهد . معلم وقتی متوجه شد او برادر آرش است ، در مورد بیمارستان رفتنش از او سوال کرد ، برادرش گفت : من اصلا مریض نبودم و دیشب با آرش در پارک ، کلی بازی کردیم . آرش بسیار خجالت کشید . معلم لبخند زد و گفت : امام سجاد (ع) به فرزندش می فرمایند : «از دروغ بپرهیزید ، از دروغ کوچک و بزرگ ، جدی یا شوخی ، زیرا شخص وقتی دروغ کوچکی را می گوید ، دروغ بزرگ برایش عادی و راحت می شود .» 

من راست میگم همیشه             دروغ سرم نمیشه 

فاطمه گودرزی
مربی پرورشی دبستان دخترانه
11 ساعت پیش

دانش آموزان عزیز تشکلات دانش آموزی پیشتازان نهال های کاشته شده در روز درختکاری را با نام شهدای شاخص دانش آموزی سال تحصیلی نام گذاری کردند . جهت شادی روح تمامی شهدای عزیز صلوات  

فاطمه گودرزی
مربی پرورشی دبستان دخترانه
11 ساعت پیش

این هم عکس دسته جمعی دانش آموزان پیشتاز که در روز درختکاری چندین نهال و گل را درفضای سبز مدرسه کاشتند. 

یاوران محیط زیست خداقوت 

فاطمه گودرزی
مربی پرورشی دبستان دخترانه
11 ساعت پیش

دختران عزیز و پرانرژی پیشتازان در حال کاشت گل همیشه بهار

فاطمه گودرزی
مربی پرورشی دبستان دخترانه
11 ساعت پیش