صفحه شخصی معاون
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده معاون های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
سارا خداپرست
متصدی سایت و هوشمند سازی - دبستان دخترانه
شنبه 1397/05/27 ، ساعت 13:11
ماهور منصوری   چهارم دخترانه،کلاس 403 شعبه 3
خیلی هم عالی
شنبه 1397/06/31 ، ساعت 13:25
سارا خداپرست
متصدی سایت و هوشمند سازی - دبستان دخترانه
شنبه 1397/05/27 ، ساعت 12:24

دوره کلاس های تابستان 97 به پایان رسید. امیدواریم توانسته باشیم ایامی خوش و مفید برای دانش آموزان عزیز فراهم کرده باشیم. نظرات و پیشنهادات شما مثل همیشه مفید و راهنمای ما در برگزاری این دوره ها خواهد بود.

ماهور منصوری   چهارم دخترانه،کلاس 403 شعبه 3
معلم دستت در نکنه😂😂😂😂
شنبه 1397/06/31 ، ساعت 13:27
نیایش سپهری   اول دخترانه،کلاس 102 شعبه 2
معلم که باشی...
معلم که باشی طعم شیرینی میوه رسیده مهر را بیشتر حس می کنی…
معلم که باشی خنکای باد مهر بیشتر از دیگران بر تنت حس می شود ...
معلم که باشی بوی نوی کاغذ کتاب و جلد دفتر بیش از همیشه تو را به وجد می آورد ...
معلم که باشی شلوغی خیابانهای پاییز و کوچه های مهر بیش از گذشته بر دیدگانت نمایان می شود ...
معلم که باشی ماراتن تپش قلبت با گذر دقیقه ها و ثانیه ها بیش از پیش، آهنگ سرعت می گیرد ...
آری تو همان معلمی هستی که کودک درونت بیش از هزاران کودک بیرون دلتنگ مهر است و مملو از شوق دیداری...دیداری دوباره با مهر و محبت

پیشاپیش فرا رسیدن بهار تعلیم و تربیت بر معلمان و اساتید،باغبانان بوستان علم و دانش و گلهای شکفته گلستان مهر دانش اموزان عزیز مبارک
پنج شنبه 1397/06/22 ، ساعت 11:39