صفحه شخصی معاون
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده معاون های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
طاهره سرکوبی
مربی بهداشت دبستان دخترانه
17 ساعت پیش

http://www.emamrezaschool.com/Files/dd2017110291.jpg

http://www.emamrezaschool.com/Files/dd20171102817.jpg

طاهره سرکوبی
مربی بهداشت دبستان دخترانه
پریروز ، ساعت 11:12

آغاز توزیع شیر در مدرسه از هفته پایانی دیماه

http://www.emamrezaschool.com/Files/dd2017111928.JPG

زهرا مینویی
معاونت آموزشی دبستان دخترانه
چهارشنبه 1395/10/29 ، ساعت 8:50

امضاء یادگاری جشن خودکار- پایه سوم 

الهام رئیس نژادیان   دبیر آموزگار پنجم دبستان دخترانه
خداقوت
پنجشنبه 1395/10/30 ، ساعت 13:22
زهرا مینویی
معاونت آموزشی دبستان دخترانه
چهارشنبه 1395/10/29 ، ساعت 8:44

جشن خودکار- پایه سوم 

 

زهرا مینویی
معاونت آموزشی دبستان دخترانه
چهارشنبه 1395/10/29 ، ساعت 8:41

کارت شرکت در جشن خودکار - مخصوص پایه سوم 

 

ادامه مطالب...