صفحه شخصی معاون
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده معاون های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
انسیه شکیبا
معاون پایه چهارم - دبستان دخترانه
يک شنبه 1397/12/26 ، ساعت 12:9
اوا استخری   چهارم دخترانه،کلاس 401 شعبه 1
ممنون
يک شنبه 1397/12/26 ، ساعت 12:37
انسیه شکیبا
معاون پایه چهارم - دبستان دخترانه
يک شنبه 1397/12/26 ، ساعت 11:59
انسیه شکیبا
معاون پایه چهارم - دبستان دخترانه
يک شنبه 1397/12/26 ، ساعت 11:58

جشن شاد و جذاب عید نوروز 

انسیه شکیبا
معاون پایه چهارم - دبستان دخترانه
يک شنبه 1397/12/26 ، ساعت 11:57
شکیبا رمضانی   چهارم دخترانه،کلاس 403 شعبه 3
ممنون
جمعه 1398/01/02 ، ساعت 22:10
انسیه شکیبا
معاون پایه چهارم - دبستان دخترانه
يک شنبه 1397/12/26 ، ساعت 11:57