صفحه شخصی معاون
سارا خداپرست آموزگار جانشین - دبستان دخترانه
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
سارا خداپرست
آموزگار جانشین - دبستان دخترانه
چهار شنبه 1397/11/24 ، ساعت 12:25

بازی و روش های خلاقانه آموزشی جزء جدایی ناپذیر آموزش ها

سارا خداپرست
آموزگار جانشین - دبستان دخترانه
چهار شنبه 1397/11/24 ، ساعت 12:23

فعال سازی و توسعه کارگاه ها و کلاس های فوق برنامه

سارا خداپرست
آموزگار جانشین - دبستان دخترانه
چهار شنبه 1397/11/24 ، ساعت 12:15

برگزاری اردوهای طبیعت، پیاده روی دسته جمعی، فعالیت های هدفمند زنگ تفریح و ...

سارا خداپرست
آموزگار جانشین - دبستان دخترانه
چهار شنبه 1397/11/24 ، ساعت 12:10

جشنواره ایده های برتر- ویژه مجتمع فرهنگی آموزشی امام رضا (ع)

سارا خداپرست
آموزگار جانشین - دبستان دخترانه
چهار شنبه 1397/11/24 ، ساعت 12:4

برگزاری کارگاه اقدام پژوهی ویژه همکارن