صفحه شخصی مربی
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده مربی های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
ژاله شکرریز
دبیر آموزگار سوم نسترن 4 دبستان دخترانه
پریروز ، ساعت 9:45
مریم فرهی
دبیر آموزگار پنجم نیلوفر 3 دبستان دخترانه
يک شنبه 1396/12/27 ، ساعت 2:17

نوروزتان پيروز

ژاله شکرریز
دبیر آموزگار سوم نسترن 4 دبستان دخترانه
شنبه 1396/12/26 ، ساعت 12:4
زهرا یزدانی
دبیر آموزگار اول یاس 1 دبستان دخترانه
شنبه 1396/12/26 ، ساعت 9:56

مراسم کلاس تکانی

زهرا یزدانی
دبیر آموزگار اول یاس 1 دبستان دخترانه
شنبه 1396/12/26 ، ساعت 8:56
ادامه مطالب...