صفحه شخصی آموزگار
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده آموزگار های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
فاطمه سقانژاد
دبیر متصدی آزمایشگاه دبستان دخترانه
7 ساعت پیش

نمایشگاه دست ساخته های دختران خوبم در پایه دوم

فصل باهم بسازیم کتاب علوم تجربی پایه دوم

عزیزانم این دست ساخته هارااز مواد دورریختنی  در آزمایشگاه و کلاس درست کردند.

با تشکر از معلمان دلسوز و مهربان پایه دوم

 

فاطمه سقانژاد   دبیر متصدی آزمایشگاه دبستان دخترانه
افرین بر دختران عزیزم به خاطر خلاقیت هایشان....
تشکر ویژه از معلمان این پایه....
7 ساعت پیش
زینب علیپور
دبیر آموزگار دوم رز 3 دبستان دخترانه
23 ساعت پیش

آزمایش علوم (نحوه ی تابش خورشید و گرم شدن زمین)

زینب علیپور
دبیر آموزگار دوم رز 3 دبستان دخترانه
23 ساعت پیش

زینب علیپور
دبیر آموزگار دوم رز 3 دبستان دخترانه
23 ساعت پیش

زینب علیپور
دبیر آموزگار دوم رز 3 دبستان دخترانه
23 ساعت پیش

ادامه مطالب...