صفحه شخصی آموزگار
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده آموزگار های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
الهام رئیس نژادیان
دبیر آموزگار پنجم دبستان دخترانه
4 ساعت پیش

«بارالها ! بارانى حیات بخش، سیراب کننده، کامل، همگانى، پاکیزه، پربرکت، گوارا و خرّمى بخش از ناحیه خودت بر ما نازل فرما ! بارانى که گیاهانى پربرکت با شاخه هاى پر ثمر و برگهاى سرسبز و پرطراوات برویاند، آن گونه که بندگان ضعیفت را با آن توان بخشى و سرزمینهاى مرده را با آن زنده کنى !»

امام علی (ع)

نتیجه تصویری برای باران متحرک

مرضیه مجذوبی
دبیر آموزگار اول یاس 1 دبستان دخترانه
7 ساعت پیش

همدردی دانش آموزان عزیز با فداکاری بزرگ آتش نشانان مهربان ایرانی

مرضیه مجذوبی
دبیر آموزگار اول یاس 1 دبستان دخترانه
7 ساعت پیش

مرضیه مجذوبی
دبیر آموزگار اول یاس 1 دبستان دخترانه
7 ساعت پیش

مرضیه مجذوبی
دبیر آموزگار اول یاس 1 دبستان دخترانه
7 ساعت پیش

فرهنگ سازی تمیز کردن کلاس توسط دختران گل کلاس و استفاده از جاروی کوچک کلاس ما

ادامه مطالب...