صفا باقری - ششم دبستان دخترانه،کلاس 604 شعبه 4
صفا باقریششم دبستان دخترانه،کلاس 604 شعبه 4
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 604 | ششم
95-96
کلاس 501 | پنجم
94-95
کلاس 402 | چهارم
93-94
کلاس 302 | سوم
افتخارات:
95-96
منتخبین مسابقه تنیس روی میز
یادبودی ها:
94-95
من مدرسه ی امام رضا را بسیار دوست دارم ودوستدارم تا راهنمایی در آنجا درس بخوانم
95-96
من مدرسه ی امام رضا را خیلی دوست دارم وحتی دوستدارم دبیرستان هم درهمین مدرسه بمانم اما نمیشود!!!🏫🏫🏫🏫
اخرین پیام های وی در تالار:
شکمو ها چه غذایی دوس دارن
🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔
عاشق کدوم رنگ هستی؟
فقط ببنفش 🙋🏻💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜
دوستان صمیمی(هر کسی نمیتونه پیام بذاره)🌚🌚🌚🌚🌚
سلام لطفا به اسم توجه کنید😄😄😄😄😄