الینا نیک منشسوم دبستان دخترانه،کلاس 302 شعبه 2
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 302 | سوم
95-96
کلاس 202 | دوم
94-95
کلاس 101 | اول
افتخارات:
96-97
گلستان احکام
96-97
برگزیدگان رشته حفظ عمومی قرآن کریم (مرحله آموزشگاه)
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!