شیدرخ صالحی - هشتم دخترانه،کلاس 82 شعبه 2
شیدرخ صالحیهشتم دخترانه،کلاس 82 شعبه 2
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 82 | هشتم
افتخارات:
96-97
دانش آموزان ممتاز و موفق نیمسال اول پایه های هفتم ، هشتم و نهم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!