مشاوره: زمان بندی حضور مشاورین در دبستان
تاریخ ثبت: چهار شنبه 1397/07/04 ، ساعت 8:25
1 543

به نام خدا

بدین وسیله به اطلاع دانش آموزان ، والدین و همکاران محترم می رساند واحد مشاوره دبستان پسرانه امام رضا (ع) طبق جدول زیر خدمات مشاوره و روانشناختی خودرا ارایه می نماید.

 

نام مشاورروزهای حضورپایه
مریم میمندی نژاددوشنبه، سه شنبه، پنج شنبهاول، دوم - سوم
مصطفی مفتاحشنبه، یک شنبه ، پنج شنبهچهارم، پنجم، ششم
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید...
ماهان مصلایی   اول پسرانه،کلاس 102 شعبه لاله 2
سپاس
سه‏ شنبه 1397/08/01 ، ساعت 7:30