آرشیو اخبار
انجمن اولیاء و مربیان...
آگاهی از جلسات،اخبار و فعالیت های انجمن اولیاء و مربیان
نتایج جلسه پیرامون امور سرویس
نتایج جلسه پیرامون امور سرویسمورخ ۱۵\۸\۹۵۱) مقرر گردید جلسه توجیهی جهت رانندگان سرویس برگزار شود۲ ) مقرر گردید کارگروه سرویس انجمن نسبت به ارزشیابی رانندگان سرویس به صورت کتبی اقدام و در پایان بهمن ماه به تعدادی از آنها جوایزی اهدا گردد۳) مقرر گردید محتوای فرهنگی توسط واحد پرورشی با هماهنگی کارگروه سرویس انجمن اولیا تهیه و در اختیار رانندگان سرویس قرار گیرد ...
دوشنبه 1395/08/17 ، ساعت 12:45
2296 1 0
تشکیل کمیته های تخصصی انجمن اولیا
بدین وسیله به اطلاع اولیای محترم دانش آموزان دبستان پسرانه امام رضا (ع) می رساند به منظور طرح انتقادات و پیشنهادها و همچنین تبادل نظر با مسؤولین محترم مدرسه، انجمن اولیا و مربیان اقدام به تشکیل کمیته های تخصصی در زمینه های زیر نموده است:- آموزشی- بهداشتی و ورزشی- پرورشی- مشاوره- مشارکتهای مالی- سرویسلذا، برای ایجاد بستر مناسب جهت ارتباط مستقیم با مسؤولین مرب...
شنبه 1395/08/08 ، ساعت 9:40
736 1 0