افتخارآفرینان ما
دانش آموزان برتر در زمینه های آموزشی ، فرهنگی و ورزشی
کسب مقام اولی تیم بسکتبال امام رضا(ع)-ناحیه 1 ، کسب مقام دومی تیم دبستان امام رضا(ع) در مسابقات گروهی تنیس روی میز در ناحیه 1 ، کسب عنوان قهرمانی دبستان امام رضا(ع) در مسابقات شطرنج ناحبه 1 ، کسب مقام سومی تیم والیبال دبستان امام رضا(ع) ناحیه یک ، دانش آموزان برتر مسابقات انشاء نماز ، جشنواره زبان آموزی ، دانش آموزان برتر مسابقات انشاء نماز ، دانش آموزان برگزیده جشنواره زیبانویسی پایه های اول و دوم و سوم
ستارگان مدرسه
سوم
کلاس 301
پنجم
کلاس 503
پنجم
کلاس 504
پنجم
کلاس 503
پنجم
کلاس 504
ششم
کلاس 605
ششم
کلاس 605
ششم
کلاس 601
ششم
کلاس 602
ششم
کلاس 603
ششم
کلاس 605
ششم
کلاس 604
ششم
کلاس 601
ششم
کلاس 603
ششم
کلاس 603
94-95
کسب مقام اولی تیم بسکتبال امام رضا(ع)-ناحیه 1

94-95
کسب مقام دومی تیم دبستان امام رضا(ع) در مسابقات گروهی تنیس روی میز در ناحیه 1

94-95
کسب عنوان قهرمانی دبستان امام رضا(ع) در مسابقات شطرنج ناحبه 1