صفحه شخصی آموزگار
رسول رضاییان کوچی دبیر مربی تربیت بدنی - دبستان پسرانه
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
رسول رضاییان کوچی
دبیر مربی تربیت بدنی - دبستان پسرانه
سه شنبه 1398/10/03، ساعت 22:14
رسول رضاییان کوچی
دبیر مربی تربیت بدنی - دبستان پسرانه
سه شنبه 1398/10/03، ساعت 22:12
رسول رضاییان کوچی
دبیر مربی تربیت بدنی - دبستان پسرانه
سه شنبه 1398/10/03، ساعت 22:2

 سلام به اطلاع اولیا محترم می رساند کلاس های باشگاه ورزشی امام رضا (ع) از شنبه 7 دی ماه شروع می شود.

 

 

رسول رضاییان کوچی
دبیر مربی تربیت بدنی - دبستان پسرانه
سه شنبه 1398/10/03، ساعت 22:0