صفحه شخصی معاون
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده معاون های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
محمد هادی انصاری
معاون پایه ششم دبستان پسرانه
17 ساعت پیش

محمد هادی انصاری
معاون پایه ششم دبستان پسرانه
17 ساعت پیش

جشن فارغ التحصیلی پسرهای گل ششم

طاهره فرودی نژاد
معاون پایه سوم دبستان پسرانه
پنجشنبه 1396/01/31 ، ساعت 12:22

تبریک به كسی كه نمی دانم از بزرگی اش بگویم یا مردانگی، سخاوت، سكوت، مهربانی و... 
پدرم روزت مبارک

 

 

طاهره فرودی نژاد
معاون پایه سوم دبستان پسرانه
پنجشنبه 1396/01/31 ، ساعت 12:15

مادر... نه تکرار می‌شود،
و نه تکراری...
مادرم عزیزم روزت مبارک

طاهره فرودی نژاد
معاون پایه سوم دبستان پسرانه
پنجشنبه 1396/01/31 ، ساعت 9:16

 

ادامه مطالب...