صفحه شخصی مربی
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده مربی های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
آسیه محمد ‍پور
دبیر - دبستان پسرانه
1 ساعت پیش

خطوط زیبای دانش‌‌آموزان پایه‌ی سوم

آسیه محمد ‍پور
دبیر - دبستان پسرانه
1 ساعت پیش

خطوط زیبای دانش‌‌آموزان پایه‌ی سوم

آسیه محمد ‍پور
دبیر - دبستان پسرانه
1 ساعت پیش

خطوط زیبای دانش‌‌آموزان پایه‌ی سوم

آسیه محمد ‍پور
دبیر - دبستان پسرانه
1 ساعت پیش

برپایی نمایشگاه خوشنویسی پایه‌ی سوم

آسیه محمد ‍پور
دبیر - دبستان پسرانه
1 ساعت پیش

برگزاری نمایشگاه خوشنویسی پایه‌ی سوم