صفحه شخصی آموزگار
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده آموزگار های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
مریم ناطق
دبیر پایه چهارم - دبستان پسرانه
جمعه 1399/01/08، ساعت 12:53

کنفرانس در مورد کار دینام

مریم ناطق
دبیر پایه چهارم - دبستان پسرانه
جمعه 1399/01/08، ساعت 12:48

دستگاه گوارش و سلول به همراه نقاشی و داستان

علیرضا شفیعی   چهارم پسرانه ،کلاس 403 شعبه دکتر حسابی
مرسی
يک شنبه 1399/01/17، ساعت 15:33
مریم ناطق
دبیر پایه چهارم - دبستان پسرانه
جمعه 1399/01/08، ساعت 12:25

اردو

مریم ناطق
دبیر پایه چهارم - دبستان پسرانه
جمعه 1399/01/08، ساعت 12:15

آموزش اندازه گیری زاویه های چهار ضلعی ها

مریم ناطق
دبیر پایه چهارم - دبستان پسرانه
جمعه 1399/01/08، ساعت 12:12

تشکیل جلگه به همراه داستان و نقاشی

علیرضا شفیعی   چهارم پسرانه ،کلاس 403 شعبه دکتر حسابی
مرسی و ممنون
يک شنبه 1399/01/17، ساعت 15:34