صفحه شخصی مربی
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده مربی های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
مرضیه رستگاریان زاده
دبیر آموزگار سوم دبستان پسرانه
13 ساعت پیش

مسابقه وضو بین بچه ها

 

مرضیه رستگاریان زاده
دبیر آموزگار سوم دبستان پسرانه
13 ساعت پیش

آموزش وضو به صورت عملی و با تشکر از جناب آقای علی پور

 

مرضیه رستگاریان زاده
دبیر آموزگار سوم دبستان پسرانه
13 ساعت پیش

آموزش ساعت در بعدازظهر

 

زهره جوادی فرد
دبیر آموزگار چهارم دبستان پسرانه
21 ساعت پیش

زهره جوادی فرد
دبیر آموزگار چهارم دبستان پسرانه
21 ساعت پیش

ادامه مطالب...