انتخابات شورای دانش آموزی
سال تحصیلی 97-98
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم از اینجا در انتخابات شرکت کنید...
  • برای ثبت رای باید حتما وارد سیستم شده باشید!
  • حداکثر می توانید به 11 نفر از کاندیداهای خود رای دهید.
  • بعد از ثبت رای،دیگر قادر به تعویض رای نخواهید بود.
  • اسامی کاندیداها بر اساس حروف الفبا قرار گرفته اند.
  • تعداد کل کاندیدا:37
  • تعداد کل رای های داده شده:1625
  • تعداد کل شرکت کنندگان:252
کاندیدای پایه سوم، 10 نفر
طاها اسدی
سوم پسرانه،کلاس 305 شعبه یاس 5
رئوف انصاری
سوم پسرانه،کلاس 301 شعبه یاس 1
محمد پارسا جباری
سوم پسرانه،کلاس 302 شعبه یاس 2
پدرام جلالی
سوم پسرانه،کلاس 302 شعبه یاس 2
پرهام جلالی
سوم پسرانه،کلاس 302 شعبه یاس 2
امیر حسین حبیبی
سوم پسرانه،کلاس 302 شعبه یاس 2
محمد جواد دوکوهکی
سوم پسرانه،کلاس 304 شعبه یاس 4
آرتین رستم زاده
سوم پسرانه،کلاس 304 شعبه یاس 4
سید سینا علوی
سوم پسرانه،کلاس 302 شعبه یاس 2
پارسا ناقد
سوم پسرانه،کلاس 301 شعبه یاس 1
کاندیدای پایه چهارم، 14 نفر
علی اسدپور کرکوتی
چهارم پسرانه،کلاس 406 شعبه دکتر چمران
دانیال اسفندیاری بیات
چهارم پسرانه،کلاس 401 شعبه دکتر سمیعی
محمدعلی پرویزی
چهارم پسرانه،کلاس 406 شعبه دکتر چمران
رضا جاودان
چهارم پسرانه،کلاس 402 شعبه دکتر حسابی
کیاشا ساسانی
چهارم پسرانه،کلاس 402 شعبه دکتر حسابی
امیرعلی فقیهی
چهارم پسرانه،کلاس 404 شعبه علامه دهخدا
امیر علی لیاقت
چهارم پسرانه،کلاس 401 شعبه دکتر سمیعی
متین مجدی مطلق
چهارم پسرانه،کلاس 403 شعبه استاد مطهری
مبین مجدی مطلق
چهارم پسرانه،کلاس 403 شعبه استاد مطهری
امیر حسین مسلمی حقیقی
چهارم پسرانه،کلاس 403 شعبه استاد مطهری
امیرحسین مشی
چهارم پسرانه،کلاس 401 شعبه دکتر سمیعی
محمد صالح مظلومی
چهارم پسرانه،کلاس 403 شعبه استاد مطهری
امیر محمد نصر شوریجه
چهارم پسرانه،کلاس 406 شعبه دکتر چمران
امیرحسین نصیری
چهارم پسرانه،کلاس 402 شعبه دکتر حسابی
کاندیدای پایه پنجم، 13 نفر
محمد آریانپور
پنجم پسرانه،کلاس 501 شعبه قیصر امین پور
حسین امینی لاری
پنجم پسرانه،کلاس 501 شعبه قیصر امین پور
محمدجواد انصاری جابری
پنجم پسرانه،کلاس 503 شعبه حافظ
علی پران
پنجم پسرانه،کلاس 501 شعبه قیصر امین پور
محمد مجتبی حبیبی
پنجم پسرانه،کلاس 502 شعبه فردوسی
علی خواجه
پنجم پسرانه،کلاس 505 شعبه سعدی
سیدامیرحسین سلامی
پنجم پسرانه،کلاس 505 شعبه سعدی
آرمان سیدتاجدینی
پنجم پسرانه،کلاس 501 شعبه قیصر امین پور
سیدحسین سیف
پنجم پسرانه،کلاس 503 شعبه حافظ
محمدصادق غظنفری شبانکاره
پنجم پسرانه،کلاس 504 شعبه شهریار
امیرحسین قادری اردکانی
پنجم پسرانه،کلاس 505 شعبه سعدی
احسان گرامی طیبی
پنجم پسرانه،کلاس 505 شعبه سعدی
رادوین منصورآبادی
پنجم پسرانه،کلاس 502 شعبه فردوسی
کاندیدای پایه ششم، 13 نفر
علی ارشدی
ششم پسرانه،کلاس 601 شعبه شهید علی محمدی
فرزان اورنگی
ششم پسرانه،کلاس 603 شعبه شهید احمدی روشن
یزدان اورنگی
ششم پسرانه،کلاس 603 شعبه شهید احمدی روشن
محمدمهدی پران
ششم پسرانه،کلاس 605 شعبه شهید تهرانی مقدم
احسان پورسعید
ششم پسرانه،کلاس 604 شعبه شهید شهریاری
حمیدرضا رحمانی
ششم پسرانه،کلاس 601 شعبه شهید علی محمدی
علیرضا رضائی
ششم پسرانه،کلاس 602 شعبه شهید رضایی نژاد
محمد پارسا صادقیان
ششم پسرانه،کلاس 601 شعبه شهید علی محمدی
اردوان طالبان فرد
ششم پسرانه،کلاس 603 شعبه شهید احمدی روشن
سیدمحمدرضا طحامی
ششم پسرانه،کلاس 604 شعبه شهید شهریاری
کیان محمدی
ششم پسرانه،کلاس 604 شعبه شهید شهریاری
سید هادی مناقب
ششم پسرانه،کلاس 601 شعبه شهید علی محمدی
ماهان مولا
ششم پسرانه،کلاس 604 شعبه شهید شهریاری
محمد امین مینا
ششم پسرانه،کلاس 602 شعبه شهید رضایی نژاد
صالح کوهپیما
ششم پسرانه،کلاس 605 شعبه شهید تهرانی مقدم