انتخابات شورای دانش آموزی
سال تحصیلی 96-97
- انتخابات به پایان رسید.
- ۹ نفر اصلی و ۲ نفر علی البدل می باشند.
- تعداد کل شرکت کنندگان: 149 - تعداد کل رای های داده شده: 1063
- اسامی کاندیداها به ترتیب رای:
1. علی گلی پور - 46 رای 2.امیر عباس محمدی - 38 رای 3. امیرحسین نظیری - 37 رای 4. حسین راسخی - 36 رای 5.سید هادی مناقب - 36 رای 6.علیرضا امامی - 36 رای 7.سپهر ثابت اقدم - 32 رای 8. علی قلندری - 31 رای 9.فرزان اورنگی - 31 رای 10.یزدان اورنگی - 29 رای 11. محمدامین ناظمی - 26 رای 12. ایمان تقوائی - 25 رای 13. نیما اوجی - 23 رای 14. علیرضا سعادت - 22 رای 15.محمد حسین زاده - 22 رای 16. عرفان رئیسی - 21 رای 17.محمد علی کشاورز - 21 رای 18. علی خواجه - 20 رای 19.علیرضا رضائی - 20 رای 20. امیرمحمد حاجی پور - 19 رای 21. علی زارع - 19 رای 22. محمدامین عبدالهی - 19 رای 23.ابوفاضل ایزدپناه - 19 رای 24.محمد امین مینا - 19 رای 25. امیررضا ادب فرد - 18 رای 26. امین خادم پیر - 18 رای 27. امیرمحمد نامدارخانی - 16 رای 28.مهدی کاظمی - 16 رای 29. یوسف مومنی - 15 رای 30.محمد پارسا صادقیان - 15 رای 31. دانیال اوجی - 14 رای 32. علی پران - 14 رای 33. محمدمهدی بهرامی - 14 رای 34.سید عرفان علیزاده - 14 رای 35.بهراد مذنب - 13 رای 36.مهرشاد آزادیان - 13 رای 37.سینا سلیمانی - 12 رای 38. حسین امینی لاری - 11 رای 39.سید محمد شایان حسینی - 11 رای 40. سیدمهدی نیرومندحسینی - 10 رای 41.امیرمحمد اسماعیل زاده سودجانی - 10 رای 42. حسین سمیعی - 9 رای 43. سیدیونس حسینی - 8 رای 44.علی کنعانی زاده گان - 8 رای 45.محمد حسین اسکندری - 8 رای 46. آرسام فاتحی - 7 رای 47. امیرمحمد غظنفری - 7 رای 48.ارتان قطبی - 7 رای 49.امیر علی هاشمی - 7 رای 50.سیدحسین سیف - 7 رای 51.کوروش مشکسار - 7 رای 52.محمد هادی زارع خلیلی - 7 رای 53. آرشام زمان زاده - 6 رای 54. امیرآریان نافذی - 6 رای 55. ایلیا شاکری - 6 رای 56. رادوین منصورآبادی - 6 رای 57. محمدمصطفی محسنی - 6 رای 58. محمدمهدی علیدادی - 6 رای 59.نامی قنبری - 6 رای 60. سیدپارسا حسینی - 5 رای 61.علیرضا مقتدر - 5 رای 62. امیررضا قربانی قصراحمدی - 4 رای 63. امیرمحمد نجاتی - 4 رای 64. سیدامیرارسلان انوری - 4 رای 65. علیرضا نوری دهنوی - 4 رای 66.احسان گرامی طیبی - 4 رای 67.امیرحسین خدابخشی - 4 رای 68.علی قلندری - 4 رای 69.کیان علیپور - 4 رای 70. امیررضا علی زاده - 3 رای 71. دانیال صدقی - 3 رای 72.شایان جوانمردی - 3 رای 73. علیرضا شکری - 2 رای 74.محمدرضا لامع - 2 رای 75. پدرام فیروزی دشتستانی - 1 رای 76. علیرضا فیروزاردکانی - 1 رای 77.محمد رضا ساریخانی - 1 رای 78. متین محجوب نیا - 0 رای
کاندیدای پایه چهارم
مهرشاد آزادیان
چهارم دبستان پسرانه،کلاس 404 شعبه دکتر سمیعی
تعداد رای آورده: 13
امیرمحمد اسماعیل زاده سودجانی
چهارم دبستان پسرانه،کلاس 402 شعبه دکتر چمران
تعداد رای آورده: 10
محمد حسین اسکندری
چهارم دبستان پسرانه،کلاس 405 شعبه دکتر حسابی
تعداد رای آورده: 8
مدرسه ای پیشرو،مکانی پرنشاط
حسین امینی لاری
چهارم دبستان پسرانه،کلاس 402 شعبه دکتر چمران
پیشنهاد برگزاری مایشگاه هنری دانش آموزان.افزایش اردو ها
تعداد رای آورده: 11
سیدامیرارسلان انوری
چهارم دبستان پسرانه،کلاس 405 شعبه دکتر حسابی
تعداد رای آورده: 4
دانیال اوجی
چهارم دبستان پسرانه،کلاس 401 شعبه استاد مطهری
تعداد رای آورده: 14
رای ما ایزدپناه
ابوفاضل ایزدپناه
چهارم دبستان پسرانه،کلاس 405 شعبه دکتر حسابی

بیاهمکلاسی شماهم بیا
که هستی گل بوستان رضا(ع)
بده رای خود را به ایزدپناه
ابوفاضلم من به جان شما
بسازم کلاسی پراز عطر گل
پراز بچه های تمیز وتپل


شودمدرسه شهربازی؛ بدان
اگر من شوم عضوشورایتان
شمارا به باغ ارم می برم
به تفریح و پیک نیک هم می برم
ریاضی شود مثل شیرین عسل
علومی بخوانیم همچون غزل
خلاصه نکن جان من اشتباه
بده رای خود را به ایزدپناه
تعداد رای آورده: 19
با اتکال به خدا .ما می توانیم
محمدمهدی بهرامی
چهارم دبستان پسرانه،کلاس 401 شعبه استاد مطهری
تعداد رای آورده: 14
با کوشش وتلاش دوستان مدرسه ای بهتر خواهیم داشت
علی پران
چهارم دبستان پسرانه،کلاس 401 شعبه استاد مطهری
تعداد رای آورده: 14
شایان جوانمردی
چهارم دبستان پسرانه،کلاس 403 شعبه دکتر خدادوست
تعداد رای آورده: 3
سیدپارسا حسینی
چهارم دبستان پسرانه،کلاس 403 شعبه دکتر خدادوست
تعداد رای آورده: 5
سیدیونس حسینی
چهارم دبستان پسرانه،کلاس 401 شعبه استاد مطهری
تعداد رای آورده: 8
امیرحسین خدابخشی
چهارم دبستان پسرانه،کلاس 403 شعبه دکتر خدادوست
تعداد رای آورده: 4
علی خواجه
چهارم دبستان پسرانه،کلاس 401 شعبه استاد مطهری
تعداد رای آورده: 20
محمد هادی زارع خلیلی
چهارم دبستان پسرانه،کلاس 405 شعبه دکتر حسابی
تعداد رای آورده: 7
دانش آموزی زرنگ مدرسه ای قشنگ
آرشام زمان زاده
چهارم دبستان پسرانه،کلاس 404 شعبه دکتر سمیعی
تزیین کلاس درس تلاش برای نصب اسپیلت درکلاس افزایش تعداداردوها کاهش قیمت اسباب بازی ها
تعداد رای آورده: 6
محمد رضا ساریخانی
چهارم دبستان پسرانه،کلاس 403 شعبه دکتر خدادوست
تعداد رای آورده: 1
تفریح، تحصیل، ورزش
حسین سمیعی
چهارم دبستان پسرانه،کلاس 404 شعبه دکتر سمیعی
تعداد رای آورده: 9
سیدحسین سیف
چهارم دبستان پسرانه،کلاس 403 شعبه دکتر خدادوست
تعداد رای آورده: 7
مدرسه قضايى براى علم و شادى
ایلیا شاکری
چهارم دبستان پسرانه،کلاس 401 شعبه استاد مطهری
با سلام به تمام دوستان خوبم و ممنون إز انتخاب شما من هم سعي مى كنم تا جايي كه برايم مقدور باشد تمام تلاشم را برأى حل مشكلات شما بكنم و پل ارطباطي بين شما ومديريت محترم باشم
تعداد رای آورده: 6
علیرضا شکری
چهارم دبستان پسرانه،کلاس 403 شعبه دکتر خدادوست
تعداد رای آورده: 2
دانیال صدقی
چهارم دبستان پسرانه،کلاس 405 شعبه دکتر حسابی
تعداد رای آورده: 3
مدرسه ایی آباد و متفاوت با امیررضا علیزاده
امیررضا علی زاده
چهارم دبستان پسرانه،کلاس 404 شعبه دکتر سمیعی
برگزاری برخی از کلاس ها در فضای آزاد
برگزاری مسابقات ورزشی ،علمی و هنری
انتقال مشکلات دانش اموزان به مدیران و معاونین
تعداد رای آورده: 3
محمدمهدی علیدادی
چهارم دبستان پسرانه،کلاس 401 شعبه استاد مطهری
تعداد رای آورده: 6
هرکی به فکر آیندش بهترین انتخاب رو میکنه.
امیرمحمد غظنفری
چهارم دبستان پسرانه،کلاس 401 شعبه استاد مطهری
داشتن مدرسه ای آرام.استفاده ی دبستان از زمین چمن مدرسه. اردوی بیشتر.تلاش برای داشتن مدرسه ای موفق و شاد.
تعداد رای آورده: 7
مدرسه پويا و فعال با شورايي فعال
آرسام فاتحی
چهارم دبستان پسرانه،کلاس 401 شعبه استاد مطهری
يك پل ارتباطي بين دانش آموزان و مسئولين محترم مدرسه
تعداد رای آورده: 7
علیرضا فیروزاردکانی
چهارم دبستان پسرانه،کلاس 401 شعبه استاد مطهری
تعداد رای آورده: 1
پدرام فیروزی دشتستانی
چهارم دبستان پسرانه،کلاس 402 شعبه دکتر چمران
تعداد رای آورده: 1
امیررضا قربانی قصراحمدی
چهارم دبستان پسرانه،کلاس 403 شعبه دکتر خدادوست
تعداد رای آورده: 4
ارتان قطبی
چهارم دبستان پسرانه،کلاس 404 شعبه دکتر سمیعی
تعداد رای آورده: 7
علی قلندری
چهارم دبستان پسرانه،کلاس 401 شعبه استاد مطهری
تعداد رای آورده: 4
نامی قنبری
چهارم دبستان پسرانه،کلاس 401 شعبه استاد مطهری
تعداد رای آورده: 6
احسان گرامی طیبی
چهارم دبستان پسرانه،کلاس 405 شعبه دکتر حسابی
تعداد رای آورده: 4
محمدرضا لامع
چهارم دبستان پسرانه،کلاس 403 شعبه دکتر خدادوست
تعداد رای آورده: 2
متین محجوب نیا
چهارم دبستان پسرانه،کلاس 403 شعبه دکتر خدادوست
تعداد رای آورده: 0
محمدمصطفی محسنی
چهارم دبستان پسرانه،کلاس 401 شعبه استاد مطهری
تعداد رای آورده: 6
کوروش مشکسار
چهارم دبستان پسرانه،کلاس 405 شعبه دکتر حسابی
تعداد رای آورده: 7
شادي و نشاط با ورزش ،پيشرفت تحصيلي با تشكيل گروه هاي علمي
علیرضا مقتدر
چهارم دبستان پسرانه،کلاس 401 شعبه استاد مطهری
تعداد رای آورده: 5
با همکاری و هماهنگی دوستان همه آرزوها دست یافتنی است
رادوین منصورآبادی
چهارم دبستان پسرانه،کلاس 401 شعبه استاد مطهری
تعداد رای آورده: 6
من پای حرفم هستم
امیرآریان نافذی
چهارم دبستان پسرانه،کلاس 404 شعبه دکتر سمیعی
من شوم مدرسه را گلستان می کنم
تعداد رای آورده: 6
امیرمحمد نجاتی
چهارم دبستان پسرانه،کلاس 403 شعبه دکتر خدادوست
تعداد رای آورده: 4
علیرضا نوری دهنوی
چهارم دبستان پسرانه،کلاس 404 شعبه دکتر سمیعی
تعداد رای آورده: 4
سیدمهدی نیرومندحسینی
چهارم دبستان پسرانه،کلاس 405 شعبه دکتر حسابی
تعداد رای آورده: 10
علی کنعانی زاده گان
چهارم دبستان پسرانه،کلاس 404 شعبه دکتر سمیعی
تعداد رای آورده: 8
سید عرفان علیزاده
چهارم دبستان پسرانه،کلاس 401 شعبه استاد مطهری
تعداد رای آورده: 14
کاندیدای پایه پنجم
با تلاش و كوشش مدرسه اى بهتر برايتان ميسازم
فرزان اورنگی
پنجم دبستان پسرانه،کلاس 501 شعبه قیصر امین پور
سعى ميكنم مكانى مفرح تر از قبل برايتان بسازم مسابقات ورزشى وعلمى بيشتر برايتان فراهم مى كنم و نظرات و پيشنهادات شما را به مدير مدرسه و معاونان مربوطه مي رسانم.
اگر به من راى دهيد پشيمان نمى شويد
تعداد رای آورده: 31
با هم مي توانيم
یزدان اورنگی
پنجم دبستان پسرانه،کلاس 501 شعبه قیصر امین پور
تعداد رای آورده: 29
امیرمحمد حاجی پور
پنجم دبستان پسرانه،کلاس 501 شعبه قیصر امین پور
تعداد رای آورده: 19
مدرسه ای شاد با عرفان رئیسی
عرفان رئیسی
پنجم دبستان پسرانه،کلاس 504 شعبه حافظ
تلاش برای برگزاری اردوهای آموزشی
بازدید از کارخانجات و مراکز فرهنگی و تولیدی
تعداد رای آورده: 21
تلاش برای هم و تلاش برای بهتر شدن
علیرضا رضائی
پنجم دبستان پسرانه،کلاس 501 شعبه قیصر امین پور
ایجاد فضای شاد و مفرخ برای مدرسه.بهتر کردن المپیاد ورزشی.کمک به بهبود وضعیت درسی دانش آموزان مدرسه
تعداد رای آورده: 20
محمد پارسا صادقیان
پنجم دبستان پسرانه،کلاس 504 شعبه حافظ
تعداد رای آورده: 15
سید هادی مناقب
پنجم دبستان پسرانه،کلاس 505 شعبه شهریار
تعداد رای آورده: 36
یوسف مومنی
پنجم دبستان پسرانه،کلاس 503 شعبه سعدی
تعداد رای آورده: 15
محمد امین مینا
پنجم دبستان پسرانه،کلاس 502 شعبه فردوسی
تعداد رای آورده: 19
محمد علی کشاورز
پنجم دبستان پسرانه،کلاس 505 شعبه شهریار
تعداد رای آورده: 21
کاندیدای پایه ششم
@@@@@ دوستان عزیز از اعتماد شما سپاسگزارم.@@@@@
امیررضا ادب فرد
ششم دبستان پسرانه،کلاس 602 شعبه شهید رضایی نژاد
دست در دست هم یک سیستم آموزشی بهتر وشادتر داشته باشیم.
تعداد رای آورده: 18
علیرضا امامی
ششم دبستان پسرانه،کلاس 603 شعبه شهید احمدی روشن
تعداد رای آورده: 36
دانش آموزان فعال مدرسه ای ایده آل
نیما اوجی
ششم دبستان پسرانه،کلاس 605 شعبه شهید تهرانی مقدم
پیگیری جهت باز کردن درب پیش دبستانی به منظور رفت و آمد راحت تر دانش آموزان دبستان.
درخواست جهت استفاده بیشتر از فضای چمن مدرسه.
پیگیری استفاده از زمین فوتبال ساحلی.
تعداد رای آورده: 23
مدرسه ای بهتر با همه ی ما
ایمان تقوائی
ششم دبستان پسرانه،کلاس 605 شعبه شهید تهرانی مقدم
من اول در پیش دبستانی را باز می کنم و هر هفته به فوتبال و والیبال ساحلی میرویم و آنهایی هم که فوتبال ساحلی دوست ندارند به زمین چمن می روند
عنوان قهرمانی: نفر دوم استان فارس در شطرنج و نفر اول ناحیه ی 1 و عضو تیم شنای مخابرات شیراز
تعداد رای آورده: 25
حرف نمی زنم عمل می کنم
سپهر ثابت اقدم
ششم دبستان پسرانه،کلاس 601 شعبه شهید علی محمدی
شنونده ای خوب هستم برای نظرات شما و اگه در توانم بود حتما انجام می دهم.
تعداد رای آورده: 32
محمد حسین زاده
ششم دبستان پسرانه،کلاس 605 شعبه شهید تهرانی مقدم
تعداد رای آورده: 22
من شعار نمی دهم. عمل میکنم
سید محمد شایان حسینی
ششم دبستان پسرانه،کلاس 602 شعبه شهید رضایی نژاد
برگزاری اردو های بیشتر و متنوع تر
تشویق بچه های نمونه در ماه
برگزاری مسابقات پرورشی و ورزشی
رسیدگی به بهداشت
برگزاری المپیاد های علمی و هنری در مدرسه
تعداد رای آورده: 11
مدرسه ای مفرح همراه بادرس وشادی
امین خادم پیر
ششم دبستان پسرانه،کلاس 604 شعبه شهید شهریاری
1تقسیم وضایف بین دانش آموزان
2بهبود سازی صف ها صبحگاه درمدرسه
3آوردن ساندویچ های سالم وبهداشتی به بوفه دبستان
4برگزاری انواع نمایشگاه ودکه ها در مدرسه
5اختصاص زمین ساحلی به عنوان زنگ ورزش

امید وارم به من رای دهید . با رای هایتان مدرسه را به دلخواه خود بسازید.......................
به امید دیدار شما در روز رای گیری (رای یادتان نره )
تعداد رای آورده: 18
مدرسه ای بهتر
حسین راسخی
ششم دبستان پسرانه،کلاس 604 شعبه شهید شهریاری
من شعار های الکی و ناامید کننده نمیدهم
به هر حرفی که میزنم عمل میکنم
کار های من:
اضافه کردن دو اردوی سینما در هر سال
اضافه کردن یک زنگ اضافه در سال برای بازی کردن
جوایز نقدی برای آنهایی که در درس و مسابقات ناحیه ای برتر شناخته شده اند
و در نهایت چیزی که از همه مهم تر است نظرات شماست


حسین راسخی
تعداد رای آورده: 36
علی زارع
ششم دبستان پسرانه،کلاس 603 شعبه شهید احمدی روشن
تعداد رای آورده: 19
علیرضا سعادت
ششم دبستان پسرانه،کلاس 602 شعبه شهید رضایی نژاد
تعداد رای آورده: 22
فردایی بهتر با مدرسه ای بهتر
سینا سلیمانی
ششم دبستان پسرانه،کلاس 603 شعبه شهید احمدی روشن
1.برای شما اردوهای متنوع ولذت بخش میگذاریم2.انتقادات و پیشنهادات ونظرات و خواسته های شما را با مدیر ومعاونین مدرسه در میان بگذاریم وبا کمک هم بتوانیم مدرسه ای ایده ال ودوست داشتنی داشته باشیم.3کشف استعدادها ومدیریت همه جانبه درجهت رشدوپیشرفت تحصیلی مدرسه4.برقراری دوستی وصمیمیت بین دانش اموزان واشاعه ی احترام واکرام نسبت به اولیای مدرسه
تعداد رای آورده: 12
شعار نمیدهم عمل میکنم سرنخ آینده در دستان شماست
محمدامین عبدالهی
ششم دبستان پسرانه،کلاس 603 شعبه شهید احمدی روشن
کوشش برای برگزاری آزمون های علمی
تلاش برای تشکیل کلاس های تست زنی جهت ورود به مدارس خاص
اهمیت دادن به نظرات سایر دانش آموزان در جهت عملی کردن خواسته های به حق درسی و آموزشی
تعداد رای آورده: 19
کیان علیپور
ششم دبستان پسرانه،کلاس 601 شعبه شهید علی محمدی
تعداد رای آورده: 4
علی قلندری
ششم دبستان پسرانه،کلاس 601 شعبه شهید علی محمدی
تعداد رای آورده: 31
دست در دست هم دهیم به مهر مدرسه خویش را کنیم آباد
علی گلی پور
ششم دبستان پسرانه،کلاس 604 شعبه شهید شهریاری
با سلام و تشکر از لطف شما که در دو سال گذشته من را به عنوان عضو شورا انتخاب کردید ، اهداف من عبارت از : 1 ) برگزاری اردوهای تفریحی و شاد 2 ) اجرای نمایش های طنز و موسیقی در جشن ها 3 ) تشویق دانش آموزانی که پیشرفت تحصیلی دارند 4 ) کمک های درسی و مالی به دانش آموزان نیازمند 5 ) پل ارتباطی شما با مسئولان مدرسه 6 ) پیگیری درخواست های شما
7 ) در نهایت همراه و همدل همیشگی شما خواهم بود .

منتظر لطف و اعتماد دوباره شما هستم ، انشا الله با کمک شما مدرسه ای برتر خواهیم ساخت .
تعداد رای آورده: 46
شعار نمی دهم عمل میکنم
امیر عباس محمدی
ششم دبستان پسرانه،کلاس 601 شعبه شهید علی محمدی
برگزاری کلاس های لگو
تعداد رای آورده: 38
فرداى ما را برنامه هاى امروزمان مى سازند.
بهراد مذنب
ششم دبستان پسرانه،کلاس 601 شعبه شهید علی محمدی
انديشه،مشورت،تلاش همراه با همكارى،همدلى و هميارى
عضو شوراى دانش آموزى در پايه چهارم-عضو انتظامات مدرسه از سال دوم-بهداشت يار مدرسه در سال پنجم.
تعداد رای آورده: 13
محیط مدرسه باید آرام و پویا باشد
محمدامین ناظمی
ششم دبستان پسرانه،کلاس 603 شعبه شهید احمدی روشن
برای رفع مشکلات دانش آموزان توسط مسئولین آموزشگاه وهمچنین تلاش برای اردو های یک روزه و شاید دو روزه، تلاش برای بهداشتی چشمگیر و همچنین سخت‌کوشی برای ارسال نظرات به صورت واضح و روشن به مسئولین، برای سالی بهتر از سال ها ی قبل له من رای دهید
تعداد رای آورده: 26
همه با هم برای مدرسه ای پویا/ من شعار نمیدهم عمل میکنم/به ام
امیرمحمد نامدارخانی
ششم دبستان پسرانه،کلاس 601 شعبه شهید علی محمدی
تعداد رای آورده: 16
ادعا نمی کنم که بهترین هستم اما یقین دارم که بهترین ها مرا ب
امیرحسین نظیری
ششم دبستان پسرانه،کلاس 602 شعبه شهید رضایی نژاد
۱. از همه مهم تر بهداشت مدرسه (دستشویی ها) ۲. بهبود دادن به منوی بوفه ی دبستان ۳. برگزاری اردو هی سینما و استخر ۴. بردن دانش آموزان به فضای آزاد ۵.ایده های جالب درباره ی مسابقات ورزشی و پرورشی. این ها که من گفتم شعار نیست ایده ها و حرف های من است
تعداد رای آورده: 37
امیر علی هاشمی
ششم دبستان پسرانه،کلاس 604 شعبه شهید شهریاری
تعداد رای آورده: 7
برنامه ریزی برای فردای بهتر
مهدی کاظمی
ششم دبستان پسرانه،کلاس 604 شعبه شهید شهریاری
کمک به پیشرفت مدرسه
تعداد رای آورده: 16