محمدطاها جوکاریانششم پسرانه،کلاس 602 شعبه شهید رضایی نژاد
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 602 | ششم
96-97
کلاس 502 | پنجم
95-96
کلاس 405 | چهارم
94-95
کلاس 305 | سوم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!