امیرمحمد کشاورز ششم پسرانه،کلاس 605 شعبه شهید تهرانی مقدم
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 605 | ششم
96-97
کلاس 504 | پنجم
95-96
کلاس 403 | چهارم
94-95
کلاس 304 | سوم
93-94
کلاس 203 | دوم
یادبودی ها:
97-98
همیشه یاد
دوستانی
که از
این
مدرسه
رفتن
باشیممم
اخرین پیام های وی در تالار:
پرسپولیس
فقط وفقط پرسپولیس⚽🏁🏂⛹