آرتین عسکریششم پسرانه،کلاس 604 شعبه شهید شهریاری
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 604 | ششم
96-97
کلاس 505 | پنجم
95-96
کلاس 401 | چهارم
94-95
کلاس 304 | سوم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!