امیررضا دهقانزادهششم پسرانه،کلاس 603 شعبه شهید احمدی روشن
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 603 | ششم
96-97
کلاس 502 | پنجم
95-96
کلاس 402 | چهارم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
ورزش=زندگی
فقط فوتبال
(barcelona and messi):خوب و بد نداریم بارسایی ها آنلاین😉😉
سلام فرزان بارسا 3 /2 پی اس جی را مزند. دهقانزاده