رایان سعیدزاده ششم پسرانه ،کلاس 602 شعبه شهید رضایی نژاد
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
93-94
کلاس 102 | اول
94-95
کلاس 202 | دوم
95-96
کلاس 303 | سوم
96-97
کلاس 401 | چهارم
97-98
کلاس 501 | پنجم
98-99
کلاس 602 | ششم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
بارسلونا و مادرید
بارسا سوراخه