امیرحسین قادری اردکانیششم پسرانه ،کلاس 601 شعبه شهید علی محمدی
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
93-94
کلاس 105 | اول
94-95
کلاس 203 | دوم
95-96
کلاس 304 | سوم
96-97
کلاس 403 | چهارم
97-98
کلاس 505 | پنجم
98-99
کلاس 601 | ششم
کاندیدای انتخابات دانش آموزی
برای داشتن مدرسه ای بهتر به من رای بدهید
داشتن اردو های بیشتر
تجهیز کردن راهرو های مدرسه
و رساندن تمامی پیام های خود به مسئولین مدرسه به من رای بدهید
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!