حسین امینی لاری پنجم پسرانه،کلاس 501 شعبه قیصر امین پور
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 501 | پنجم
96-97
کلاس 402 | چهارم
95-96
کلاس 304 | سوم
94-95
کلاس 203 | دوم
93-94
کلاس 103 | اول
یادبودی ها:
96-97
زمانه مانند جاده و ما مانند بوگاتی شیرون در آن هستیم؛پس تا بنزین تموم نکرده ایست نکن!
اخرین پیام های وی در تالار:
پرسپولیس
پرسپولیس را عشق است
تایج خوشنویسی چی شد
از پارسال تا حالا نتایج نیومده.چرا
با حالا
ما خیلی با حالیم
کله گنده های مدرسه
بچه های کله گنده توی این گروه وجود هستن