آرمان سیدتاجدینی پنجم پسرانه،کلاس 501 شعبه قیصر امین پور
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 501 | پنجم
96-97
کلاس 402 | چهارم
95-96
کلاس 304 | سوم
94-95
کلاس 203 | دوم
93-94
کلاس 103 | اول
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!