امیرحسین فلاح تفتیپنجم پسرانه،کلاس 503 شعبه حافظ
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 503 | پنجم
96-97
کلاس 402 | چهارم
95-96
کلاس 301 | سوم
94-95
کلاس 205 | دوم
93-94
کلاس 101 | اول
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
1
خوبین ؟
روبیک بازان
سلام لقی
شیطونی
قلقلک
دانش آموز یاس 1 سیف
سلام به همگی