مهدی قاضی پورپنجم پسرانه،کلاس 504 شعبه شهریار
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 504 | پنجم
96-97
کلاس 403 | چهارم
95-96
کلاس 302 | سوم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!