علیرضا تجلی اردکانیپنجم پسرانه،کلاس 504 شعبه شهریار
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 504 | پنجم
96-97
کلاس 404 | چهارم
95-96
کلاس 303 | سوم
94-95
کلاس 204 | دوم
93-94
کلاس 101 | اول
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
بارسلونا و مادرید
رونالدو که از رئال رفت