پویا ارگاسیچهارم پسرانه،کلاس 401 شعبه دکتر سمیعی
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 401 | چهارم
96-97
کلاس 301 | سوم
95-96
کلاس 206 | دوم
94-95
کلاس 103 | اول
یادبودی ها:
94-95
بعضی چیزها درجهان خیلی مهمترازدارایی های مادی هستند یکی ازآنها توانایی خوش بودن با چیزهای ساده است
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!