ایلیا یگانه مهر آبادیچهارم پسرانه،کلاس 401 شعبه دکتر سمیعی
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 401 | چهارم
96-97
کلاس 301 | سوم
95-96
کلاس 202 | دوم
94-95
کلاس 104 | اول
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!