علی آمریپنجم پسرانه ،کلاس 505 شعبه سعدی
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 405 | چهارم
98-99
کلاس 505 | پنجم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!