اردوان فرزانهچهارم پسرانه،کلاس 403 شعبه استاد مطهری
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 403 | چهارم
96-97
کلاس 303 | سوم
95-96
کلاس 202 | دوم
94-95
کلاس 102 | اول
یادبودی ها:
97-98
روزي من هم مثل كلا س اولي ها بودم اما امروز من به كلاس ٤آمده ام
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!