کیاشا ساسانیچهارم پسرانه،کلاس 402 شعبه دکتر حسابی
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 402 | چهارم
96-97
کلاس 302 | سوم
95-96
کلاس 206 | دوم
94-95
کلاس 103 | اول
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!