محمدسام عبدیپنجم پسرانه ،کلاس 501 شعبه قیصرامین پور
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
94-95
کلاس 101 | اول
95-96
کلاس 202 | دوم
96-97
کلاس 302 | سوم
97-98
کلاس 405 | چهارم
98-99
کلاس 501 | پنجم
یادبودی ها:
96-97
مـــــژده ایـــدل کــه مـهــیــن آیـت یــزدان آمــد
مــشــعــل راه هـدا خـتــم رســـولان آمـد
تـا زنـــده پـــرچـــم تــوحـیــد بـهـر بـــام و دری
بـهـر نــابـودی اصــنـــام شــتــابـان آمــد
مـسـلـمـیـن را بـده از قـول خــــداونـــد نــویـــد
اشــرف خـلـق جـهـان نـیـر تــابـــان آمـد

پیشاپیش تولد پیامبرمهربانی را تبریک میگویم
97-98
سلام به همه عزيزان
اي معلم اي تومعناي وفا بامحبت اي تو درياي صفا
پيشاپيش روز معلم راخدمت همه معلم هاي مهربانم و كادر عزيز مدرسه تبريك ميگويم
سلامتي همه عزيزان را ازخداوند بزرگ و مهربان خواستارم
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!