امیر رضا نیک خیرچهارم پسرانه،کلاس 403 شعبه استاد مطهری
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 403 | چهارم
96-97
کلاس 301 | سوم
95-96
کلاس 205 | دوم
94-95
کلاس 105 | اول
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!