امیرمسعود کتابیچهارم پسرانه،کلاس 405 شعبه دکترخدادوست
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
98-99
کلاس 405 | چهارم
97-98
کلاس 301 | سوم
96-97
کلاس 203 | دوم
95-96
کلاس 102 | اول
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!