امیرعلی نیریسوم پسرانه،کلاس 303 شعبه یاس 3
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 303 | سوم
96-97
کلاس 202 | دوم
95-96
کلاس 102 | اول
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!