محمد پارسا جباریچهارم پسرانه ،کلاس 402 شعبه دکتر سمیعی
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
95-96
کلاس 101 | اول
96-97
کلاس 202 | دوم
97-98
کلاس 302 | سوم
98-99
کلاس 402 | چهارم
کاندیدای انتخابات دانش آموزی
با هم تلاش کنیم برای مدرسه ای پر نشاط و از هر نظر نمونه
"بیایید تا با هم تلاش کنیم برای مدرسه ای پر نشاط و از هر نظر نمونه"

>> پیگیری انجام بـازدیدهای علمی و فرهنگی

>> مشارکت بیشتر دانش آموزان در امور مدرسه

>> گسترش آموزشهای فنی، مهارتی و کارآفرینی

>> گسترش تکنولوژی آموزشی در تدریس و آموزش

>> پیگیری حل مشکلات رفاهی و آموزشی دانش آموزان در مدرسه

>> تلاش برای مشارکت همه جانبه بین دانش آموزان، اولیاء و مربیان در جهت ارتقای مدرسه به عنوان مدرسه ای از هر نظر نمونه
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!