سید محمد طاها حسینیدوم پسرانه،کلاس 203 شعبه نرگس 3
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 203 | دوم
96-97
کلاس 101 | اول
یادبودی ها:
97-98
من آموزگارم را بسیار دوست دارم.
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!