سید محمد طاها حسینیدوم پسرانه،کلاس 203 شعبه نرگس 3
همین دور و برا هست
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 203 | دوم
96-97
کلاس 101 | اول
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!