محمدطاها بهروزمنشسوم پسرانه،کلاس 301 شعبه یاس 1
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
98-99
کلاس 301 | سوم
97-98
کلاس 204 | دوم
96-97
کلاس 105 | اول
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!