سینا عبدالهی شیرازیدوم پسرانه ،کلاس 204 شعبه نرگس 4
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 103 | اول
98-99
کلاس 204 | دوم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!