کیامهر ستونیدوم پسرانه ،کلاس 205 شعبه نرگس 5
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 104 | اول
98-99
کلاس 205 | دوم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!