سید هادی مناقبششم پسرانه،کلاس 601 شعبه شهید علی محمدی
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 601 | ششم
96-97
کلاس 505 | پنجم
95-96
کلاس 401 | چهارم
94-95
کلاس 304 | سوم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
کسانی که خانم جوادی را دوست دارند
من پارسال تو کلاس خانم جوادی بودم.
تلگرام
توی تالار گفتگو؟
بچه های کلاس علی محمدی
سپهر
توی تالار گفتگوی کلاستون برات پیام گذاشتم
برو بخونش
جوابت رو داخل گروه بنویس.
فقط ششم علی محمدی
برو بابا گلی پور