صفحه شخصی معاون
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده معاون های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
صدیقه تقی پور
- متوسطه دوم دخترانه
سه‏ شنبه 1397/02/11 ، ساعت 11:30

اراته مطالبی در خصوص خود مراقبتی توسط دانش آموزان سفیران سلامت در هفته سلامت در مراسم صبحگاه

صدیقه تقی پور
- متوسطه دوم دخترانه
سه‏ شنبه 1397/02/11 ، ساعت 11:28

تشکیل کارگاه تغذیه سالم واسلامی  

صدیقه تقی پور
- متوسطه دوم دخترانه
سه‏ شنبه 1397/02/11 ، ساعت 11:25

نصب روز شمار هفته سلامت در تابلو مربوطه 

صدیقه تقی پور
- متوسطه دوم دخترانه
سه‏ شنبه 1397/02/11 ، ساعت 11:24

دعوت از دکتر صالحی در خصوص تغذیه سالم در هفته سلامت 

صدیقه تقی پور
- متوسطه دوم دخترانه
سه‏ شنبه 1397/02/11 ، ساعت 11:22

برگزاری صبحانه سلامت باهمکاری دانش آموزان