صفحه شخصی معاون
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده معاون های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
صدیقه تقی پور
متوسطه دوم دخترانه
چهار شنبه 1396/12/23 ، ساعت 9:17
مرضیه بهمنی
رابط پژوهشی - متصدی پژوهشی متوسطه دوم دخترانه
چهار شنبه 1396/12/02 ، ساعت 9:8

نمایشگاه دست ساخته های دانش آموزی 

صدیقه تقی پور
متوسطه دوم دخترانه
چهار شنبه 1396/11/04 ، ساعت 9:10

طراحی کارت سفیران سلامت جهت دانش آموزان عضو 

صدیقه تقی پور
متوسطه دوم دخترانه
چهار شنبه 1396/11/04 ، ساعت 9:3

طراحی سوال از مجلات پیوند با هماهنگی با مشاور مدرسه سرکار خانم ئکاراندیش جهت اولیا محترم دریافت کننده پیوند 

مریم نراقی
معاون انضباطی متوسطه دوم دخترانه
دو شنبه 1396/11/02 ، ساعت 12:58
ادامه مطالب...