جشن افتخارآموزشی، رتبه دوم آزمون جامع نوبت دوم پایه دوازدهم تجربی عاطفه مهرآبادی دوازدهم - تجربی کلاس 1202 شعبه 2
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...
زهرا دهقان   تحلیلگرکانون پیشرفت - متوسطه دوم دخترانه
نبوغ را مي توان به عبارت ديگر،پشتکارو بردباري و شکيبايي گفت.
برایت طی کردن پله های ترقی را یکی پس از دیگری آرزو دارم

پنج شنبه 1397/09/15 ، ساعت 20:3