جشن افتخارفرهنگی، رتبه سوم مسابقه خوانش ادبی ویژه یاد روز حافظ ثنا امین بیطرف دهم - تجربی کلاس 1002 شعبه 2
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم، پیام تبریک خود را ثبت کنید...