آنیتا مدرّسیدانش آموز
خیلی وقته خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
96-97
کلاس 4 | یازدهم ریاضی
95-96
کلاس 1 | دهم (ریاضی)
افتخارات:
96-97
رتبه برتررشته احکام
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!